Priests in Zagórz Parish, Sanok powiat, Przemyśl Diocese
1680 – 2000

The following list of pastors was photographed from a plaque inside the Sanktuarium Matki Nowego Życia in Zagórz.

NAME

DATES

   

Ks. Łukasz Fabrycy

Before 1680

Ks. Wojciech Ciszewski

1687

Ks. Jan Wałkanowski

1707-1711

Ks. Jan Gadawski

1721-1727

Ks. Józef Skarbiński

1727-1735

Ks. Jakub Gałdowski

1735

Ks. Antoni Słoniecki *

From 1735

Ks. Antoni Laliczyński

1750

Ks. Józef Skarbiński *

1750-1755

Ks. Wojciech Błantowski *

1755-1756

Ks. Michał Ekiert

1756-1772

Ks. Jan Rusinkiewicz

1786-1801

Ks. Jan Kanty Gajewicz

1802-1805

Ks. Jakub Panasiewicz

1806-1823

Ks. Leonard Umański *

1825-1828

Ks. Alojzy Haas

1829-1833

Ks. Ludwik Jamrugiewicz

1833-1863

Ks. Ludwik Jastrzębski

1863-1869

Ks. Andrsej Gardziel

1876-1881

Ks. Jan Biega

1869-1876

Ks. Jan Jayko

1881-1903

Ks. Stefan Fus

1904-1908

Ks. Jan Lewkowicz

1908-1923

Ks. Władysław Wójcik

1923-1940

Ks. Adam Fukśa

1940-1965

Ks. Józef Winnicki

1965-1995

Ks. Adam Michalski

1995-1999

Ks. Józef Kasiak

1999-

* indicates there is a little more information on the original plaque. For information on how to obtain that information, contact Debbie Greenlee.

Transcription and English translation © 2022 Deborah Greenlee; no claim made to original records; used at this web site by express permission; all other rights reserved.